Baan-/accommodatiecommissie

Eén van de belangrijkste taken van deze commissie is er voor te zorgen dat de banen speelklaar zijn aan het begin van het seizoen. Tevens bewaakt de commissie tijdens het seizoen de kwaliteit van de banen.

Naast dit onderhoud, wordt er uiteraard van de leden verwacht dat zij na elke tennispartij zelf de baan slepen/vegen.

Kantinebeheer

De organisatie van een toernooi of andere activiteit verzorgt ook de catering in de kantine.

Redactiecommissie

De redactiecommissie zorgt er voor dat er digitale clubkranten en infobulletins verschijnen. Het tijdstip van verschijnen wordt vastgesteld in overleg met de andere commissies en het bestuur, zodat de leden over de meest actuele informatie beschikken. Kopij wordt door deze commissie verzameld en verwerkt tot een goed leesbare clubkrant.

Schroom niet en lever uw kopij in via email: info@roderwoldetennis.nl

Het mag natuurlijk ook in de brievenbus.

Bestuursleden

Het bestuur kunt bereiken door een e-mail te sturen aan bestuur@roderwoldetennis.nl.