De geschiedenis van de tennisvereniging

Nadat een aantal mensen al jaren met de gedachten rondliepen om tennismogelijkheden te creëren in Roderwolde, werden deze gedachten in 1987 omgezet in daden. Er werd op 19 januari een oprichtingsvergadering gehouden in café Scheepstra te Foxwolde. Aanwezig waren 26 personen, waaronder de “Voorbereidingscommissie”.

De eerste informatiekrant werd uitgebracht in juni 1987. In zijn voorwoord schreef de kersverse voorzitter enthousiast: Eindelijk is het dan zover! De “tennisvereniging Roderwolde” is officieel opgericht op 27 mei 1987 door het passeren van de oprichtingsakte bij notaris Wilts. De benodigde grond voor de aanleg van één of meer banen, een oefenkooi, parkeerplaats en kantine werd al snel aangekocht. Op dat moment had de nieuwe vereniging al 70 leden.

Via de Rabobank werd een hypotheek verstrekt. De gemeente Roden bleef niet achter en verleende de benodigde vergunningen. Er werd een klemmend beroep gedaan op alle leden om renteloze aandelen te kopen en er werd een verloting georganiseerd met “grandioze prijzen”. Het bedrijfsleven werd ingeschakeld en gaf met gulle hand, zodat het benodigde bedrag op tijd binnen was. De toeloop van nieuwe leden was enorm; in mei hadden zich al meer dan 100 leden aangemeld! Het toenmalige bestuur stelde een ledenstop in voor mensen die buiten de schoolkring woonden.

De jonge vereniging was meteen zeer actief. Er was een jeugdcommissie en een technische commissie, die in juni met een laddertoernooi en een laddercompetitie begonnen. De eerste aflevering van de inmiddels opgerichte informatiekrant werd zonder advertenties uitgegeven. In 1989 werd het blad professioneel van uiterlijk en verscheen zes maal in het seizoen.

Bij de oprichting van de vereniging stond het recreatieve aspect reeds voorop en was onze vereniging de eerste jaren nog niet aangesloten bij de KNLTB, zodat er nog geen competitie gespeeld kon worden. In de daaropvolgende jaren, met het opgroeien van de eigen jeugd, leek erkenning door de “Tennisbond ” niet onverstandig en zijn in dat jaar (1992) stappen gezet tot aansluiting bij de KNLTB en werd er een beleidsplan ontwikkeld. Sinds 1994 zijn we definitief aangesloten bij de KNLTB en kon gestart worden met competitiewedstrijden. Sinds 1997 nemen senioren (mix)-teams, dames dubbelteams en jeugdteams hieraan deel. Het aantal leden bleef schommelen tussen de 120 en 150, mede door verhuizingen, studerende leden enz.