Lidmaatschap

De contributie bedraagt:

 • 100,- euro per seniorlid (vanaf 17 jaar per 1 januari)
 • 30,- euro per jeugdlid (vanaf 8 jaar per 1 januari)
 • Bij lidmaatschap na 1 juli  € 25,- korting (seniorleden)
 • Mini’s betalen geen contributie, wel een vergoeding lesgeld

Betalingsmogelijkheden:
U kunt uw contributie als volgt betalen:

 • 1 x per jaar : jaarlijks vóór 1 april
 • 2 x per jaar : in twee halfjaarlijkse termijnen vóór 1 januari en 1 juli

N.B.: opzegging van een lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 januari bij de penningmeester (penningmeester@roderwoldetennis.nl)

Voor eventuele vragen en/of uw aanmelding kunt u terecht bij de ledenadministratie:
email: ledenadministratie@roderwoldetennis.nl

Baanhuur

Bent u geen lid en wilt u toch een keer in Roderwolde tennissen?

Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 1. U speelt als introducé met één of meer leden van de vereniging. Volwassenen betalen dan €4,- p.p. voor een uur spelen, jeugd (tot 18 jaar) €1,-.
 2. U kunt een baan huren à €10,- per uur of €40,- per dagdeel.

Voor al deze zaken kunt u terecht bij één van de volgende adressen:

 • Fam. Blaauw, Hoofdstraat 6, Roderwolde  050-5033728
 • Fam. Bakker, Hoofdstraat 2 Roderwolde  050-5034144
 • Fam. Buring, Hoofdstraat 46 Roderwolde  050-5033497
 • Fam. Schröder/Snoek, Achtersteweg 3 Roderwolde  050-5033261